Beste barvrijwilliger,Welkom in de online Instructie Verantwoord Alcoholschenken van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Het drinken en schenken van alcohol brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom heeft de LKvV in samenwerking met STIVA deze online instructie opgezet, zodat de leden van studentenverenigingen op de hoogte zijn van de werking van alcohol, regels die van toepassing zijn bij het schenken van alcohol en hoe je moet ‘nee-verkopen’.


De teksten en foto's op deze website stellen je in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken op je sociëteit. Na het lezen van de informatie ben je in staat om de test te maken. Hiermee word je een gekwalificeerde barvrijwilliger en mag je bardienst draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. 

Klik hieronder op ‘start de instructie’ om te beginnen met de Instructie Verantwoord Alcoholschenken.

Staat jou vereniging niet in de lijst, neem dan contact op met bestuur@lkvv.nl, dan zorgen wij ervoor dat je zo snel mogelijk de test kan maken!

Succes met het lezen van de instructie en het maken van de test.

Met vriendelijke groeten,

Het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Kamer van Verenigingen