Studentenwelzijn

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is de belangenvertegenwoordiger van ruim 46.000 verenigingsstudenten en zet zich in voor de mentale gezondheid van deze studenten. 

Studentenpact

De LKvV heeft meegeschreven aan het studentenpact. Het studentenpact is een overeenkomst of initiatief opgericht door regeringscommissaris Mariëtte Hamer gericht op het bevorderen van een veilige, inclusieve en respectvolle omgeving binnen studentenverenigingen en andere studentenorganisaties. Het kan specifieke afspraken en maatregelen bevatten om ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie en discriminatie, tegen te gaan. Het doel is om een cultuur van respect en verantwoordelijkheid te bevorderen, waarin alle studenten zich veilig en gewaardeerd voelen. Verschillende lidverenigingen aangesloten bij  de LKvV hebben het studentenpact ook ondertekend. Het studentenpact vindt u hier.

De studenten welzijnswijzer

Verenigingen spelen een cruciale rol in het creëren van een gelukkige studententijd, vooral nu het studentenwelzijn onder druk staat. Ze fungeren als een tweede thuis, waar studenten levenslange vriendschappen smeden. Echter, er zijn ook uitdagingen zoals groepsdruk en (excessief) middelengebruik. Om jou als bestuurder te ondersteunen bij deze uitdagingen, hebben stichting Lieve Mark en Avans Hogeschool de Studenten Welzijnswijzer ontwikkeld. Deze handleiding is speciaal gemaakt om jouw verenigingsbeleid rondom studentenwelzijn te professionaliseren.

Veel verenigingen zijn momenteel al bezig met het opzetten van beleid rondom mentaal welzijn, middelengebruik en sociale veiligheid. Voor de Welzijnswijzer zijn tientallen verenigingen geïnterviewd om te achterhalen waar zij tegenaan lopen en waar zij advies over willen.

Hoe zorg je bijvoorbeeld voor verantwoorder alcoholgebruik, terwijl je rekening houdt met de financiële consequenties? Hoe ga je om met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Hoe kun je controleren of subgroepen in jouw vereniging, zoals disputen, gezelschappen of verenigingshuizen, niet afwijken van de normen en waarden van de vereniging?

De Welzijnswijzer biedt stappenplannen voor beleid, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en vertaald naar jouw context. De handleiding is de eerste in zijn soort en bevat concreet advies over beleid en interventies voor jouw vereniging, georganiseerd in vijf clusters: gemeenschapsvorming, sociale veiligheid, middelengebruik, stressoren en mentaal welzijn. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en interviews met tientallen experts uit de wetenschap en praktijk, studentbestuurders en andere studenten.

De Welzijnswijzer wordt ondersteund door een adviesraad bestaande uit koepelorganisaties van studenten en onderwijsinstellingen, zoals de Landelijke Kamer van Verenigingen. De website van de studenten welzijnswijzer vindt u hier.

Heeft u
vragen of
Interesse?

Heeft u vragen over studentenwelzijn, de Praeses staat u graag te woord om vragen te beantwoorden.

Praeses

Linde van Mechelen

Voor vragen over:

  • Mediawoordvoering
  • Externe Contacten
  • Politieke Lobby
  • Studentenwelzijn
  • BOM-Weekend
  • Financieel Congres
  • Vertrouwenscontactpersonen training
  • V’25 Conferentie