Sociëteitspolitiek

Naast hoger onderwijspolitiek focust de Landelijke Kamer van Verenigingen zich elk jaar op andere vormen van wet- en regelgeving en onderwerpen die van invloed zijn op studentenverenigingen. Deze onderwerpen komen samen onder het zogeheten kopje ‘sociëteitspolitiek’. U kent denken aan onderwerpen als de Alcoholwetgeving, alcoholbeleid, tabakswetgeving, brandveiligheid, duurzaamheid en de preventie van gehoorschade door hard geluid.

Verantwoord alcoholbeleid & de Alcoholwet

De LKvV onderhoudt goed contact met partijen als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, STIVA, de Nederlandse Brouwers en het Trimbos-instituut met betrekking tot Alcoholwetgeving. De afgelopen jaren heeft de LKvV stappen ondernomen ter optimalisatie van een verantwoord alcoholbeleid binnen studentenverenigingen.

 • De LKvV heeft in 2001 in samenwerking met NIGZ een format alcoholbestuursreglement. Dit model geeft studentenverenigingen duidelijke suggesties voor de op- en inrichting van hun eigen verantwoorde alcoholbeleid. Elke studentenvereniging is verplicht om een alcoholbestuursreglement te hebben en het model van de LKvV fungeert hiertoe als leidraad.
 • De LKvV heeft in samenwerking met haar lidverenigingen en STIVA het Handbook of Best Practices gemaakt. Veel studentenverenigingen zijn actief bezig met het stimuleren van een verantwoord alcoholbeleid en verantwoorde alcoholconsumptie onder hun leden. De LKvV heeft goede voorbeelden van deze verenigingen verzameld en gebundeld tot één document. Dit document wordt bij de LKvV lidverenigingen onder de aandacht gebracht zodat verenigingen geïnspireerd kunnen worden door elkaars goede initiatieven op het gebied van een verantwoord alcoholbeleid.
 • In 2016 is de Werkgroep Verantwoord Alcoholbeleid (afgekort: WVA) opgericht. Binnen de WVA werken lidverenigingen van de LKvV samen met STIVA en de Nederlandse Brouwers ter optimalisatie van hun verantwoorde alcoholbeleid. De WVA komt een aantal keer per jaar samen.
 • Ook heeft de LKvV in samenwerking met STIVA de online Instructie Verantwoord Alcoholschenken (afgekort: IVA) opgezet. Deze is sinds 2020 geoptimaliseerd in samenwerking met het ministerie van VWS (zie ook verantwoordalcoholverkopen.nl). De IVA website geeft gebruikers informatie over alcohol, de gevolgen van alcoholconsumptie, het verstrekken van alcohol en de Alcoholwetgeving. Wanneer een gebruiker van deze website de e-learning tool volledig heeft doorlopen, volgt een toets. Wanneer deze toets met succes wordt afgerond, is de gebruiker opgeleid tot een ‘gekwalificeerde’ barvrijwilliger. Elke barvrijwilliger is verplicht deze e-learning af te ronden.
 • In november 2018 heeft de LKvV namens haar 49 lidverenigingen het Nationaal Preventieakkoord. Door zich te verbinden aan het akkoord voelt de LKvV zich gesterkt haar aanpak voor de verantwoorde alcoholconsumptie binnen de vereniging te blijven stimuleren met het oog op een betere gezondheid van alle studenten in Nederland. In het preventieakkoord staan onder andere ambities beschreven om problematisch alcoholgebruik onder studenten tegen te gaan in de periode tot 2040.
 • Eind november 2018 heeft de LKvV samen met het Trimbos-instituut de Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak georganiseerd. Op deze dag stond centraal wat hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen, en instellingen voor verslavingszorg concreet kunnen doen om problemen die ontstaan door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen.
 • Sinds 2020 is de LKvV betrokken bij het project “Verantwoorde alcoholconsumptie door studenten”. Dit is begonnen als een pilot in Delft, waarbij studenten zelf aan de slag gaan om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren. In samenwerking met Stichting Jeugd & Alcohol en de Nederlandse Brouwers is dit project uitgebreid naar Wageningen en Eindhoven. In de betrokken steden worden er bartrainingen gegeven, symposia georganiseerd en praatpalen ontwikkeld.
 • Ook faciliteert de LKvV informatieverstrekking over verantwoorde alcoholconsumptie door het aanbieden van workshops aan haar lidverenigingen op een aantal van de landelijke congressen.

Documenten als het alcoholbestuursreglement, Handbook of Best Practices en meer zijn te vinden op de Sharepoint.

 

Preventie van gehoorschade
Steeds meer jongeren, en dus ook studenten, lopen gehoorbeschadiging op door blootstelling aan te hard geluid. Bijvoorbeeld op een feestje, festival of gewoon in de kroeg. De LKvV zet zich daarom in om gehoorschade door hard geluid op de kaart te zetten bij haar 49 lidverenigingen, om zo de bewustwording van de risico’s van hard geluid voor het gehoor te vergroten.

De LKvV is in 2016 een samenwerking aangegaan met het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Als vervolg op dit programma is de LKvV in december 2018 aangesloten bij het Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte muziek in samenwerking met het Ministerie van VWS. Dit convenant focust op geluidslimitering, geluidsmeting en gehoorbescherming. Door het convenant is de LKvV aangesloten bij de I Love My Ears campagne. Samen met de brancheorganisaties voor fitness, poppodia, festivals en evenementen wordt promotiemateriaal gecreëerd om bewustwording te vergroten, en is er zelf een e-learning ontwikkeld om studenten te informeren over de gevaren en het voorkomen van gehoorschade.

De LKvV werkt samen met Alpine door het voordelig aanbieden van gehoorbescherming op studentenverenigingen. Al met al staat het creëren van meer bewustwording over dit thema voorop.

Duurzaamheid
Samen met Studenten voor Morgen en de Groene Pint (onderdeel van Students 4 Sustainability) is er een duurzaamheidsplatform opgericht, te vinden op groenepint.nl. Ook verzorgen ze een workshop op de jaarlijkse Sociëteitsdag. Door dit platform worden worden verengingen geïnformeerd en geïnspireerd om hun sociëteiten te verduurzamen.

Tabakswetgeving
Op het gebied van tabakswetgeving ondersteunt de LKvV haar lidverenigingen door middel van informatieverstrekking, bijvoorbeeld het delen van best practices om geluidsoverlast te verminderen sinds het sluiten van de rookruimtes.

Brandveiligheid
De LKvV houdt zich eveneens bezig met brandveiligheid binnen sociëteiten van studentenverenigingen en in studentenhuisvesting. De LKvV faciliteert informatieverstrekking voor haar lidverenigingen middels het aanbieden van een workshop van de Brandweer op één van haar landelijke congressen.

Heeft u
vragen of
Interesse?

Heeft u vragen over de Sociëteitspolitiek van de LKvV? De Vice-Praeses staat u graag te woord om vragen te beantwoorden.

Vice-Praeses

Ann Withaar

Voor vragen over:

 • Sociëteitspolitiek
 • Hogeronderwijspolitiek
 • Studentenhuisvesting
 • Studentenwelzijn
 • Alcoholbeleid
 • Gehoorschadepreventie
 • Vertrouwenscontactpersonen training
 • Introductieweken Congres