Vertrouwenscontactpersonendag

De Landelijke Kamer van Verenigingen organiseert ieder jaar de Vertrouwenscontactpersonendag (VCP-dag). Deze training is bedoeld voor de vertrouwenscontactpersonen binnen een vereniging. Dit wordt gedaan om zo de competenties van de vertrouwenscontactpersonen in hun rol te vergroten. Zodoende kunnen leden hun hart luchten wanneer er iets persoonlijks speelt op of buiten de vereniging.

De training gaat in op de inhoud van meldingen en hoe daarmee om te gaan. In het eerste deel van de training zal informatie worden gegeven over de rol, taak en bevoegdheid als vertrouwenscontactpersoon. ‘s Middags zullen verschillende casussen worden behandeld, waarbij bijvoorbeeld gespreksvaardigheid wordt geoefend. Ook wordt er ongeveer een half jaar na de eerste training vanuit de LKvV een evaluatiedag aangeboden. Hier kunnen vertrouwenscontactpersonen met elkaar in gesprek over hoe het afgelopen jaar is gegaan en is er ruimte voor intervisie.

Op 7 december 2022 heeft de VCP-dag plaatsgevonden. Hier zijn weer een groot aantal vertrouwenscontactpersonen opgeleid bij diverse verenigingen.

Heeft u
vragen of
Interesse?

Heeft u vragen over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op. In een gesprek kunnen we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De LKvV staat altijd open voor vernieuwende vormen van samenwerking.

Praeses

Gohar Pogosian

Voor vragen over:

 • Mediawoordvoering
 • Externe Contacten
 • Hoger onderwijspolitiek
 • Politieke Lobby
 • Studentenwelzijn
 • BOM-Weekend
 • Financieel Congres
 • Vertrouwenscontactpersonen training
Quaestor

Noa Schilperoort

Voor vragen over:

 • Financiële zaken
 • De Raad van Toezicht
 • Zakelijke samenwerkingen
 • Werving & Selectie
 • Financieel Congres
 • Vertrouwenscontactpersonen training
 • V’25 Conferentie
 • Onderzoekscommissie