Vertrouwenscontactpersonendag

De Landelijke Kamer van Verenigingen organiseert ieder jaar de Vertrouwenscontactpersonendag (VCP-dag). Deze training is bedoeld voor de vertrouwenscontactpersonen binnen een vereniging. Dit wordt gedaan om zo de competenties van de vertrouwenscontactpersonen in hun rol te vergroten. Zodoende kunnen leden hun hart luchten wanneer er iets persoonlijks speelt op of buiten de vereniging.

De training gaat in op de inhoud van meldingen en hoe daarmee om te gaan. In het eerste deel van de training zal informatie worden gegeven over de rol, taak en bevoegdheid als vertrouwenscontactpersoon. ‘s Middags zullen verschillende casussen worden behandeld, waarbij bijvoorbeeld gespreksvaardigheid wordt geoefend. Ook wordt er ongeveer een half jaar na de eerste training vanuit de LKvV een evaluatiedag aangeboden. Hier kunnen vertrouwenscontactpersonen met elkaar in gesprek over hoe het afgelopen jaar is gegaan en is er ruimte voor intervisie.

Op 14 december 2023 heeft de VCP-dag plaatsgevonden op de sociëteit van Unitas S.R..

Heeft u
vragen of
Interesse?

Heeft u vragen over een eventuele samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op. In een gesprek kunnen we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De LKvV staat altijd open voor vernieuwende vormen van samenwerking.

Praeses

Linde van Mechelen

Voor vragen over:

 • Mediawoordvoering
 • Externe Contacten
 • Politieke Lobby
 • Studentenwelzijn
 • BOM-Weekend
 • Financieel Congres
 • Vertrouwenscontactpersonen training
 • V’25 Conferentie
Vice-Praeses

Ann Withaar

Voor vragen over:

 • Sociëteitspolitiek
 • Hogeronderwijspolitiek
 • Studentenhuisvesting
 • Studentenwelzijn
 • Alcoholbeleid
 • Gehoorschadepreventie
 • Vertrouwenscontactpersonen training
 • Introductieweken Congres