Vertrouwenscontactpersonen

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zorgt voor een veilige en ondersteunende omgeving voor haar leden. De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) speelt hierin een cruciale rol door ondersteuning te bieden aan bestuurders van de LKvV, bestuurders van lidverenigingen en deelnemers aan evenementen van de LKvV.

Vertrouwenscontactpersoon

Yorick van der Heiden

Vertrouwenscontactpersoon

Laureline van der Tak

Rol van de Vertrouwenscontactpersoon
De VCP is een laagdrempelig en vertrouwelijk aanspreekpunt voor zaken rondom intimidatie, discriminatie, en ander grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft advies en begeleidt betrokkenen bij het vinden van passende vervolgstappen, zoals doorverwijzing naar de juiste hulpbronnen of ondersteuning bij klachtenprocedures.

Vertrouwelijkheid en Ondersteuning
De gesprekken met de VCP zijn strikt vertrouwelijk en vinden plaats buiten de reguliere bestuurlijke kanalen om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen. Dit waarborgt de onafhankelijkheid en neutraliteit van de VCP.

Contact Opnemen
Voor bestuurders van lidverenigingen, LKvV-bestuurders of deelnemers aan onze evenementen die ondersteuning nodig hebben, is de VCP bereikbaar via het mail adres onder bovenstaande vertrouwenscontactpersonen.

Het streven van de LKvV is om te zorgen voor een veilige, respectvolle omgeving waarin iedereen zich ondersteund voelt. De VCP is hierin een belangrijk aanspreekpunt.