Onderzoekscommissie

2022 - 2023

Ieder jaar voert de onderzoekscommissie, een groep van 3-5 studenten die lid zijn van één van de 49 aangesloten verenigingen, een onderzoek uit naar een onderwerp dat relevant is voor de Nederlandse studentenverenigingen. De bevindingen hiervan worden gedeeld met verenigingen zodat zij dit mee kunnen nemen in hun volgende beleid.

Noa Schilperoort, Quaestor der Landelijke Kamer van Verenigingen begeleidt de Onderzoekscommissie 2022-2023. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen door te mailen naar quaestor@lkvv.nl of bel 030-230 42 98.

De Onderzoekscommissie 2022-2023 van de Landelijke Kamer van Verenigingen is als volgt geconstitueerd:

Assessor I

Mathijs van Nieuwenhuijsen

ab Actis

Vivian Voogel

Quaestor

Ocke Siertsema

Praeses

Arthur Schoutsen