Onderzoekscommissie

2021 - 2022

Ieder jaar voert de onderzoekscommissie, een groep van 3-5 studenten die lid zijn van één van de 48 aangesloten verenigingen, een onderzoek uit naar een onderwerp dat relevant is voor de Nederlandse studentenverenigingen. De bevindingen hiervan worden gedeeld met verenigingen zodat zij dit mee kunnen nemen in hun volgende beleid.

Jiles Beekmans, Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen begeleidt de Onderzoekscommissie 2021-2022. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen door te mailen naar vicepraeses@lkvv.nl of bel 030-230 42 98.

De Onderzoekscommissie 2021-2022 van de Landelijke Kamer van Verenigingen is als volgt geconstitueerd:

Praeses

Michelle Klijn

ab Actis

Alex van der Weele

Quaestor

Mathijs van Nieuwenhuijsen

Assessor I

Sanne Jonker