Onderzoekscommissie

2023 - 2024

Ieder jaar voert de onderzoekscommissie, een groep van 3-5 studenten die lid zijn van één van de 49 aangesloten verenigingen, een onderzoek uit naar een onderwerp dat relevant is voor de Nederlandse studentenverenigingen. De bevindingen hiervan worden gedeeld met verenigingen zodat zij dit mee kunnen nemen in hun volgende beleid.

Dit jaar is er door omstandigheden geen onderzoekscommissie. Het Dagelijks Bestuur hoopt de onderzoekscommissie in de toekomst te hervatten.

Quaestor

Olaf de Gelder

Voor vragen over:

  • Financiële zaken
  • De Raad van Toezicht
  • Zakelijke samenwerkingen
  • Financieel Congres
  • Sociëteitsdag
  • V’25 Conferentie
  • Grafisch & sociale media