Convenantpartners

Enige tijd na haar oprichting nam de LKvV zitting in de Studentenkamer, het officiële overleg- orgaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waar ook andere studentenorganisaties in zaten. In de jaren ’70 besloot een staatssecretaris van onderwijs echter dat het overleg effectiever gemaakt moest worden en liet vanaf dat moment slechts twee overlegpartners toe, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).
De LKvV heeft dan wel geen zitting meer in de StudentenKamer, maar zij voert nog steeds een actieve politieke lobby op het gebied van onderwijs en overige niet-onderwijs gerelateerde politiek, wanneer er een specifiek belang voor verenigingsstudenten is. Daarnaast heeft de LKvV een convenant met het ISO om zo te benadrukken dat zij, namens de LKvV, ook de verenigingsstudent en de studentenverenigingen vertegenwoordigt in de StudentenKamer.
In dit convenant zitten nog een aantal andere studentenorganisaties, namelijk: AIESEC, Integrand, UniPartners, Studentensport Nederland (SSN) en Erasmus Student Network (ESN), Nationale Honours Community (NHC) en Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS). Deze organisaties komen geregeld bijeen om de ontwikkelingen die spelen bij hun achterban te bespreken. Het ISO neemt deze mee naar de Studentenkamer en op deze manier heeft de LKvV ook inspraak in het politiek beleid.