Kennisonderwerpen

Één van de pijlers van de Landelijke Kamer van Verenigingen is informatieverstrekking. Voor bestuurders van verenigingen is er daarom een Sharepoint beschikbaar met verschillende kennisonderwerpen. Deze kennisonderwerpen geven informatie over onderwerpen die relevant zijn voor verenigingen. Denk aan regelgeving omtrent alcohol en roken en verschillende documenten die verplicht zijn voor barpersoneel. Via deze link kunt u toegang vragen tot de Sharepoint.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met abactis@lkvv.nl