Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Kamer van Verenigingen bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt.

De LKvV is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Voornamelijk op het terrein van de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging is behoefte aan versterking. De leden van het CvA zijn doorgaans mensen die sleutelposities innemen in de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan de LKvV. Incidenteel maakt de LKvV gebruik van hun ervaring en expertise. Ook wordt er elk jaar een CvA-diner georganiseerd.

Erasmus Universiteit Rotterdam / Ernst & Young

de heer prof. mr. dr. J.P. Balkenende

Voorzitter Eerste Kamer

de heer prof. dr. J.A. Bruijn

Rector Magnificus / voorzitter College van Bestuur TU Delft

de heer prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen

(Voormalig) CEO DSM

de heer F. Sijbesma

Raad van toezicht Haagse Hotelschool / Voorzitter van het Bestuur van het College voor Perinatale Zorg

mevrouw drs. G.T.C Bonhof

Voorzitter Vereniging van Universiteiten (UNL)

de heer drs. P.J. Duisenberg

(Voormalig) Voorzitter Kiesraad / (Voormalig) minister van OCW

de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans

Burgemeester gemeente Delft / (Voormalig) minister OCW

mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

mevrouw prof. dr. A.L. Bredenoord

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Saxion

mevrouw A. Mulder