Introductieweken Congres

De Landelijke Kamer van Verenigingen organiseert ieder jaar het Introductieweken Congres. Dit congres is bedoeld voor commissies die verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuwe leden tijdens de stadsintroductie en voor de commissies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de kennismakingstijd/introductieperiode.

De dag bestaat uit twee delen, die parallel zullen verlopen:

Enerzijds betrekt het Introductieweken Congres workshops met betrekking tot ledenwerving. Denk hierbij aan onderwerpen als het gebruik van sociale media, het pitchen en verkopen van je vereniging en branding van een studentenvereniging.

Anderzijds wordt er tijdens het Introductieweken Congres aandacht besteed aan de kennismakingstijd. Er worden handvatten met betrekking tot de verschillende doelen tijdens de kennismakingstijd, groepsvorming en risico- en crisismanagement aangeboden.

Het Introductieweken Congres zal dit jaar plaatsvinden op 1 juni op de sociëteit van SSR-W.

Heeft u
vragen of
Interesse?

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over een samenwerking met de LKvV? Neem dan gerust contact met ons op. In een gesprek kunnen we bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De LKvV staat altijd open voor vernieuwende vormen van samenwerking.

ab Actis

Radboud Doekes

Voor vragen over:

 • Het beheer van de agenda
 • Het Comité van Aanbeveling
 • Contact Lidverenigingen
 • Introductieweken Congres
 • Sociëteitsdag
 • BOM-Weekend
 • V’25 Conferentie
Assessor

Madeleine Hoefnagels

Voor vragen over:

 • Sociëteitspolitiek
 • Studentenwelzijn
 • Studentenhuisvesting
 • Zakelijke samenwerkingen
 • Alcoholbeleid
 • Gehoorschadepreventie
 • Sociëteitsdag
 • Introductieweken Congres