Hoger onderwijspolitiek

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is de belangenvertegenwoordiger van ruim 46.000 verenigingsstudenten die zich extracurriculair willen ontwikkelen. Hiervoor is de LKvV vaak aanwezig in Den Haag.

Ook is er regelmatig contact met leden van de Tweede en Eerste Kamer en met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te overleggen over verbeteringen van deze omgeving voor studenten. Ook heeft de LKvV contacten met verschillende organisaties in de onderwijswereld zoals de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging van Hogescholen (VH). Verder werkt de LKvV nauw samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) om te lobbyen voor de belangen van studerend Nederland.De LKvV streeft naar een hoger onderwijssysteem waarbinnen studenten zich extracurriculair kunnen blijven ontplooien. De omgeving van studenten die zich extracurriculair willen ontplooien zou verbeterd kunnen worden op basis van:

De invoering van flexibel studeren
Volgens de LKvV zouden studenten alleen collegegeld moeten betalen voor de vakken die zij volgen. Er zijn namelijk steeds meer studenten die niet alleen studeren maar ook bestuurswerkzaamheden vervullen, een eigen onderneming hebben of zich op een ander manier extracurriculair ontwikkelen. De LKvV is dan ook voor een onderwijssysteem waarbinnen studenten alleen collegegeld betalen voor de vakken die zij daadwerkelijk volgen.

Verbetering van bestuursbeurzen
De profileringsfondsen zijn qua bestuursbeurzen bij alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland verschillend georganiseerd. De verschillen tussen de verschillende hogescholen en universiteiten zijn hierbij soms fors. Op dit moment worden naast bestuursbeurzen ook beurzen voor onmachtsituaties gegeven uit het profileringsfonds. De LKvV streeft naar een scheiding tussen deze twee beurzen, zodat het duidelijk is hoeveel geld er voor bestuursbeurzen beschikbaar is. Dit zorgt ervoor dat een tekort bij vergoeding voor onmacht niet gecompenseerd wordt met geld voor bestuursbeurzen. Daarnaast geven landelijke richtlijnen over de aanvang, duur en hoogte van financiële ondersteuning uit het profileringsfonds studenten die zich extracurriculair ontwikkelen via een bestuursjaar dezelfde omstandigheden.

Een uitbreiding van collegegeldvrij besturen
De studenten die zich vrijwillig voltijd inzetten voor studentenorganisaties en zo zorg dragen voor een uitdagend en bruisend studentenleven worden nu aanzienlijk belemmerd. Ook al volgen deze studenten geen onderwijs en maken zij geen tentamens, zij moeten alsnog collegegeld betalen puur om te kunnen blijven lenen bij DUO en/of gebruik te kunnen maken een OV-studentenreisproduct. De LKvV streeft naar een uitbreiding van de regeling collegegeldvrij besturen voor alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland.

Heeft u
vragen of
Interesse?

Heeft u vragen over de Hoger onderwijspolitiek van de LKvV, de Vice Praeses staat u graag te woord om vragen te beantwoorden.

Vice-Praeses

Ann Withaar

Voor vragen over:

  • Sociëteitspolitiek
  • Hogeronderwijspolitiek
  • Studentenhuisvesting
  • Studentenwelzijn
  • Alcoholbeleid
  • Gehoorschadepreventie
  • Vertrouwenscontactpersonen training
  • Introductieweken Congres