Hamer: hoe meer organisaties bij studentenpact, hoe beter

ANP | Gepubliceerd: | Gewijzigd:
ANP
Hoe meer organisaties zich aansluiten bij het studentenpact seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, hoe beter. Dat is de ambitie van regeringscommissaris Mariëtte Hamer, zegt ze bij de ondertekening van het pact. Daarin staan actiepunten voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Hamer blikt terug op een eerdere conferentie met studenten over het onderwerp, waarbij een aanstaand bestuurslid zei: ‘je bent een vent als je vraagt om consent’, vertelt ze. “Dat zei hij op zo’n natuurlijke manier. Dat is uiteindelijk wat je wil bereiken, dat we dit normaal gaan vinden, hoe je in de omgang bent met de ander.”

“Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat dit echt een van je allerhoogste prioriteiten moet zijn”, zegt demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan een met studentenbestuurders gevulde zaal bij de presentatie van het pact.

De bewindsman wil in de gaten blijven houden of de situatie verbetert. Hij sluit niet uit dat het aantal meldingen de komende jaren toeneemt. Dat kan ook juist een goed teken zijn, denkt Dijkgraaf, omdat dit ook kan betekenen dat slachtoffers zich eerder melden. Daar wil hij organisaties dus niet op af gaan rekenen. Het belangrijkste is dat de procedures verbeteren, vindt de minister.

Gohar Pogosian, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), zegt dat het niet alleen gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, maar dat het pact ook “een maatschappelijk iets is dat we met zijn allen willen bereiken”: “Dit onderwerp gaat heel je leven belangrijk zijn, dit neem je mee naar je werk en als je je kinderen gaat opvoeden. Dit moet ook los worden gezien van je verantwoordelijkheid als student binnen een studentenvereniging.”

Om alle studentenorganisaties mee te krijgen met het pact is het volgens de LKvV van belang dat ook de onderwijsinstellingen “gaan kijken naar hoe ze ons gaan helpen en ondersteunen”. Die gesprekken zijn al bezig. “Maar vaak is het nog: of het moet op onze manier of jullie moeten het maar zelf doen. Wij willen graag samenwerken, niet alleen maar apart”, zegt ze.

Voor kleine verenigingen is het vaak moeilijk om vertrouwenspersonen aan te stellen, ziet Tess Franken van de stichting Lieve Mark en medeopsteller van het pact. Dat kan volgens haar worden opgelost door een vertrouwenspersoon aan te stellen die het aanspreekpunt wordt voor meerdere kleine studentenverenigingen in dezelfde stad.

Lees ook

LKvV

Brandbrief aan kabinet en burgemeesters

DUB

Studentenverenigingen starten landelijke coronacampagne