Record aantal inschrijvingen bij grote studentenverenigingen

Opnieuw heeft een recordaantal studenten zich aangemeld bij grote studentenverenigingen. Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de koepelorganisatie van 48 studentenverenigingen verspreid over Nederlandse studentensteden, hebben 18.655 aspirant-leden zich ingeschreven. Dat is een toename van bijna 15 procent ten opzichte van het studiejaar 2020-2021, toen 16.288 studenten lid wilden worden van een studentenvereniging.

De vijf aangesloten Amsterdamse verenigingen kregen de meeste nieuwe aanmeldingen (3189), met Groningen (3161) daar kort achter. In Utrecht nam het aantal aanmeldingen juist met een kwart af. In Tilburg signaleerde de LKvV de sterkste toename, de 970 aanmeldingen bij twee verenigingen zijn bijna tweeëneenhalf keer zoveel als in 2020. Bij de meeste studentenverenigingen is de inschrijftermijn inmiddels gesloten.

Niet alle aspirant-leden zijn zeker van een plaats, sommige verenigingen hebben vanwege capaciteitsgebrek een limiet gesteld op het aantal studenten dat wordt toegelaten. Door middel van loting of het opwerpen van extra drempels bepalen zij wie wordt toegelaten. Voor hoeveel studenten er bij aan de LKvV verwante verenigingen plek is, kon de organisatie niet zeggen. Mogelijk kunnen zij ook nog terecht bij een van de tientallen verenigingen die niet zijn aangesloten bij de LKvV.

Lees ook

LKvV

Brandbrief aan kabinet en burgemeesters

NRC

Record aantal inschrijvingen bij grote studentenverenigingen

LKvV

Brandbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken