Studenten pleiten voor meer gedeelde huisvesting

LKvV | Gepubliceerd: 18 december 2023
Lees de brief hier!

Op 18 december hebben diverse studentenorganisaties gezamenlijk een dringende oproep gericht aan de Tweede Kamer inzake het nijpende tekort aan studentenhuisvesting en de daaraan verbonden ernstige psychische klachten onder studenten. In de gezamenlijke brief presenteren zij drie concrete aanbevelingen voor opname in het toekomstige regeerakkoord: het realiseren van 60.000 nieuwe studentenwoningen om de bestaande tekorten aan te pakken, het waarborgen van 50% onzelfstandige studentenkamers bij nieuwbouwprojecten, en het invoeren van huurtoeslag voor onzelfstandige studentenkamers.

Nederland kampt met een tekort van 24.000 studentenwoningen, dat zonder ingrijpen in 2030 kan oplopen tot 57.000 studentenwoningen. De nieuwe studentenwoningen die gebouwd worden, zijn voornamelijk studio’s. Volgens de briefschrijvers is dit uitermate problematisch: terwijl de huisvestingsproblematiek ernstige gevolgen heeft voor het mentale welzijn van studenten en studenten in studio’s vaker kampen met psychische klachten, blijft actie op dit onderwerp uit.

De Landelijke Studentenhuisvestingsmonitor 2023 toont aan dat er een afname is aan uitwonende Nederlandse studenten, door het tekort aan en de onbetaalbaarheid van studentenkamers. “We weten dat het op kamers wonen bijdraagt aan het welzijn en de sociaal emotionele ontwikkeling van studenten en jongeren. Uit huis gaan is een natuurlijke stap naar zelfstandigheid,” aldus Jolan de Bie van Kences. Ann Withaar van de Landelijke Kamer van Verenigingen ziet dit ook gebeuren: “Het bouwen van gedeelde studentenhuizen gaat eenzaamheid tegen en geeft studenten de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen naast hun studie, bijvoorbeeld bij een studentenvereniging.”

De keuze voor de bouw van studio’s in plaats van voor onzelfstandige studentenkamers komt voornamelijk door financiële onaantrekkelijkheid voor ontwikkelaars. Lisanne Fung Fen Chung van lokale politieke partij STIP Delft benadrukt de beperkingen van landelijke regelgeving: “STIP zet zich als politieke partij hard in voor de bouw van gedeelde studentenhuizen. In Delft zien we bijvoorbeeld dat de gemeente en corporaties graag onzelfstandige studentenhuizen willen bouwen, maar landelijk beleid vormt telkens een groot obstakel voor de realisatie van gedeelde studentenkamers. De handen van de gemeente en de corporatie zijn gebonden.”

De effecten van landelijke regelgeving worden overal gevoeld. “Ondanks dat er onderzoeken liggen dat onze studenten graag op kamers willen wonen met medestudenten, bouwen corporaties in Groningen om financiële redenen bijna alleen maar studio’s”, aldus Daan Swets van Student & Stad.

Dit probleem wordt eveneens herkend bij bouwplannen op universiteitscampussen, waar de uiteindelijke besluitvorming bij de woningbouwcorporatie ligt. Jozua Heule van ORAS, de studentenraadspartij bij de TU Delft, merkt op: “Gelukkig geeft de universiteit af en toe ruimte om te bouwen op campus, maar zelfstandig of onzelfstandig is iets waar de woningbouwcorporatie uiteindelijk over gaat. Al zou het zijn dat de universiteit graag gedeelde huisvesting wil zien, ligt het balletje nog steeds bij de corporatie.”

Andere lokale politieke partijen, waaronder Studenten voor Leiden, Student & Starter, en Student & Stad ondertekenen de brief. Ze benadrukken samen de noodzaak om belemmeringen in het landelijke beleid aan te pakken voor de ontwikkeling van gedeelde studentenhuisvesting. Ook studentenraadspartijen zoals Student Party Front, VeSte: Student Council party Wageningen University, Studenten Organisatie Groningen (SOG) en Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) steunen de brief. Ook hebben (Delftse) organisaties WijWonen Delft, SHS Delft, Verenigingsraad Delft en Landelijke Studentenvakbond (LSVb) hem ondertekend.

Desondanks benadrukken de briefschrijvers dat de weg naar meer gedeelde studentenhuizen niet onbegaanbaar is. Ze presenteren in de brief concrete oplossingen, zoals het herzien van het woningwaarderingsstelsel en het introduceren van huurtoeslag voor onzelfstandige kamers. Met deze voorstellen sluiten ze de brief af met aanbevelingen voor het regeerakkoord en roepen ze op om dit aspect mee te nemen in de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet.

Lees ook

Missethoreca

Vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

ANP

Ondertekening van het Studentenpact

LKvV

Brandbrief aan kabinet en burgemeesters