Feestelijke dag bij 49 studentenverenigingen: Ondertekening nationale gedragscode

LKvV | Gepubliceerd: Utrecht, 18 juni 2024 om 13:15

Utrecht, 18 juni 2024 – Vandaag is een feestelijke dag voor 49 studentengezelligheidsverenigingen en alle Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s) in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Na een jaar van intensieve samenwerking wordt de eerste Nationale Gedragscode voor studentenverenigingen officieel ondertekend. Minister Dijkgraaf en regeringscommissaris Mariëtte Hamer zijn aanwezig om dit bijzondere moment bij te wonen en zijn steun voor dit initiatief uit te spreken. 

Gedragscode voor Veiligheid en Respect 

Meer dan een jaar hebben de studentenverenigingen nauw samengewerkt aan deze gedragscode, een document van 12 hoofdstukken met doelen en afspraken over studentenwelzijn, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid en middelengebruik. Maandelijks kwamen bestuursleden van de betrokken verenigingen en PKvV’s bijeen om de code stap voor stap op te stellen. De Gedragscode weerspiegelt de gedeelde waarden en doelen van alle aangesloten verenigingen en hun leden, met erkenning voor het unieke en zelfstandige karakter van elke vereniging. 

Linde van Mechelen, Praeses van de LKvV, benadrukt de impact van deze samenwerking: “Dit gaat veel verder dan naleving; het draait om actieve bewustwording en een veranderende cultuur. Het toont onze gezamenlijke kracht en vastberadenheid om een positieve en verrijkende ervaring voor alle leden te waarborgen. Wij bewijzen dat wij als verenigingsstudenten, door samen te werken, een verschil kunnen maken.” 

 

Ondertekening op 18 juni 2024 

Onder toeziend oog van 140 (huidig) en aankomende bestuursleden, Minister Dijkgraaf, regeringscommissaris Mariëtte Hamer en oud-Minister Loek Hermans, wordt vandaag de Gedragscode officieel ondertekend door bijna 50 verschillende studentengezelligheidsverenigingen. Tijdens een panelgesprek met vier bestuursleden zal Minister Dijkgraaf terugblikken op de positieve veranderingen bij studentenverenigingen en vooruitkijken naar de toekomst. Vervolgens zullen Minister Dijkgraaf en regeringscommissaris Mariëtte Hamer de Gedragscode als eerste ontvangen, waarna het bestuur van de LKvV als eerste zal tekenen. 

 

Minister Dijkgraaf juicht toe dat de verenigingen zelf dit initiatief hebben genomen; “Een gedragscode als deze helpt om verandering in gang te zetten. Maar het stopt niet met het ondertekenen van deze code, het is zaak dat deze in actie wordt omgezet. Goed dat de verenigingen lastige onderwerpen, zoals welzijn en middelengebruik, bespreekbaar maken. En terecht dat ook het thema grensoverschrijdend gedrag in de gedragscode staat. Welzijn is immers ook afhankelijk van je veilig voelen. Voor veel studenten vormen de verenigingen een groot deel van hun sociale leven. Als een soort mini-maatschappij, waar ook het een en ander verkeerd gaat. Het is daarom belangrijk dat ook daar, met leeftijdsgenoten, het gesprek wordt gevoerd over sociale veiligheid en welzijn.” 

 

De officiële ondertekening van vandaag markeert het einde van een jaar van intensieve samenwerking. Tegelijkertijd luidt deze ondertekening een nieuwe fase in, waarin de Gedragscode officieel erkend, actief geïmplementeerd en nageleefd zal worden. “Vandaag vieren we de ondertekening, maar we blijven niet stilzitten. We gaan vanmiddag direct aan de slag om te bespreken hoe de Gedragscode geïmplementeerd zal worden, zodat alle opvolgers hier komend jaar mee aan de slag kunnen. Klaar voor een nieuw begin,” aldus Van Mechelen.

 


Voor het lezen van de gedragscode klikt u hier.

Foto By Nicolaas Joosten

Lees ook

LKvV

Kennismakingsgesprekken met Comité van Aanbeveling

LKvV

Studentenverenigingen halen meer dan 1 miljoen euro op voor het goede doel

LKvV

Studenten pleiten voor meer gedeelde huisvesting

Missethoreca

Vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

ANP

Ondertekening van het Studentenpact