Kennismakingsgesprekken met Comité van Aanbeveling

LKvV | Gepubliceerd: 23 januari 2024

Afgelopen maanden hebben wij kennisgemaakt met onze leden van het Comité van Aanbeveling (CvA). Het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Kamer van Verenigingen bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. Zo hebben wij bijv. over de politiek gepraat met Jan Anthonie Bruijn, over het veranderende studentenleven met Loek Hermans en het onderwijs met Annelien Bredenoord.

De LKvV is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Voornamelijk op het terrein van de naamsbekendheid en externe vertegenwoordiging is behoefte aan versterking. De leden van het CvA zijn doorgaans mensen die sleutelposities innemen in de Nederlandse maatschappij. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel extra cachet aan de LKvV. Incidenteel maakt de LKvV gebruik van hun ervaring en expertise.

Elk jaar wordt er ook een CvA-diner georganiseerd. Het CvA-diner vond afgelopen jaar plaats bij Utrechtsch Studenten Corps waar wij genoten hebben van het eten, het goede gezelschap en de interessante gesprekken.

Lees ook

LKvV

Studentenverenigingen halen meer dan 1 miljoen euro op voor het goede doel

LKvV

Studenten pleiten voor meer gedeelde huisvesting

Missethoreca

Vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

ANP

Ondertekening van het Studentenpact