Studentenorganisaties bieden petitie aan voor bouw studentenwoningen met fusies

Sleutelstad.nl | Gepubliceerd: Leiden, 30 januari 2024 om 17:46 | Chris de Waard

Klik hier om het artikel te lezen

Een aantal studentenorganisaties uit het hele land, waaronder Studenten Voor Leiden, heeft dinsdag een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Ze doen daarin een dringende oproep, met name aan de formerende partijen, om de woningwet zo aan te passen dat het mogelijk wordt om studentenhuizen met fusies te bouwen. Dat is nu niet toegestaan voor corporaties. Woensdag debatteert de Tweede Kamer hierover. In december stuurden de studentenorganisaties ook al een gezamenlijke brief met diezelfde boodschap naar de Kamerfracties.

In die gezamenlijke brief presenteerden ze drie concrete aanbevelingen voor het toekomstige regeerakkoord. Het realiseren van 60.000 nieuwe studentenwoningen om de bestaande tekorten aan te pakken, het waarborgen van 50 procent onzelfstandige studentenkamers bij nieuwbouwprojecten en het invoeren van huurtoeslag voor onzelfstandige studentenkamers.

Nederland kampt met een tekort van 24.000 studentenwoningen. Zonder ingrijpen kan dat oplopen tot 57.000 studentenwoningen in 2030. De nieuwe studentenwoningen die gebouwd worden, zijn voornamelijk studio’s. Volgens de briefschrijvers is dit problematisch: “Terwijl de huisvestingsproblematiek ernstige gevolgen heeft voor het mentale welzijn van studenten en studenten in studio’s vaker kampen met psychische klachten, blijft actie op dit onderwerp uit.”

De keuze voor de bouw van studio’s in plaats van voor onzelfstandige studentenkamers komt voornamelijk door financiële onaantrekkelijkheid voor ontwikkelaars. Mitchell Wiegand
Bruss van Studenten voor Leiden was dinsdag bij de overhandiging van de petitie en benadrukt de beperkingen van landelijke regelgeving: “SVL zet zich als politieke partij hard in voor de bouw van gedeelde studentenhuizen. In Leiden zien we bijvoorbeeld dat de gemeente en corporaties graag onzelfstandige studentenhuizen willen bouwen, maar landelijk beleid vormt telkens een groot obstakel voor de realisatie van gedeelde studentenkamers. De handen van de gemeente en de corporatie zijn gebonden.”

Het probleem wordt ook herkend bij bouwplannen op universiteitscampussen, waar de uiteindelijke besluitvorming bij de woningbouwcorporatie ligt. Jozua Heule van ORAS, de
studentenraadspartij bij de TU Delft, merkt op dat de universiteit daar af en toe ruimte biedt om te bouwen op campus. “Maar zelfstandig of onzelfstandig is iets waar de woningbouwcorporatie uiteindelijk over gaat. Zelfs als de universiteit gedeelde huisvesting wil zien, ligt het balletje nog steeds bij de corporatie.”

Lees ook

LKvV

Kennismakingsgesprekken met Comité van Aanbeveling

LKvV

Studentenverenigingen halen meer dan 1 miljoen euro op voor het goede doel

LKvV

Studenten pleiten voor meer gedeelde huisvesting

Missethoreca

Vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

ANP

Ondertekening van het Studentenpact