Langstudeerboete funest voor het doen van een bestuursjaar

LKvV | Gepubliceerd: Utrecht, 16 mei 2024 om 17:15

Vanochtend zijn de formerende partijen tot “een akkoord op hoofdlijnen” gekomen. Een onaangename verrassing is het verhogen van het collegegeld voor langstudeerders. Studenten moeten drieduizend euro extra collegegeld betalen als ze langer dan een jaar uitlopen in hun bachelor- of masteropleiding. De LKvV verwacht dat deze verhoging een ontmoedigend effect zal hebben op studenten die extracurriculaire activiteiten willen ondernemen. 

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) uit haar bezorgdheid over deze maatregel door de benadrukken dat deelname aan dergelijke activiteiten van groot belang is voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. Een bestuursjaar of het vervullen van een rol binnen een commissie biedt studenten waardevolle vaardigheden en ervaringen die niet altijd in de reguliere collegebanken te verkrijgen zijn. Door de verhoging van het collegegeld zullen minder studenten zich deze extracurriculaire kansen kunnen veroorloven. 

Daarnaast vreest de LKvV dat de verhoogde kosten voor langstudeerders zullen leiden tot een toename van de druk onder studenten. De noodzaak om binnen de gestelde termijn te presteren, gecombineerd met de mogelijke financiële last, kan resulteren in verhoogde stressniveaus. Dit heeft potentieel negatieve gevolgen voor het welzijn van studenten, welke al langere tijd onder druk staat. 

In aanvulling op het verhogen van het collegegeld voor langstudeerders, blijkt uit het akkoord dat studenten op meer punten zwaar getroffen worden. De studenten, het onderwijs en wetenschap staat een structurele bezuiniging van 970 miljoen euro te wachten. Dit zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de studenten en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.  

Het is van belang dat de formerende partijen deze zorgen ter harte neemt en de mogelijke negatieve impact op studenten zorgvuldig overweegt. Het welzijn en de ontwikkeling van studenten zouden centraal moeten staan bij het vormgeven van beleid dat hen direct raakt. 

 

 

Lees ook

LKvV

Kennismakingsgesprekken met Comité van Aanbeveling

LKvV

Studentenverenigingen halen meer dan 1 miljoen euro op voor het goede doel

LKvV

Studenten pleiten voor meer gedeelde huisvesting

Missethoreca

Vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

ANP

Ondertekening van het Studentenpact